Bits of Freedom
Volg ons

Twitter op Twitter

Klik hier om u te abonneren op de nieuwsbrief..
 

Werk in uitvoering

De nieuwe website wordt op dit moment ontwikkeld. We hopen eind november de nieuwe site on-line te hebben.

Waakhond digitale burgerrechten Bits of Freedom is terug

14 augustus 2009 – Bits of Freedom gaat opnieuw digitale burgerrechten verdedigen. Veel mensen maken zich zorgen over de toenemende verzameldrift en beperking van hun digitale vrijheid door de overheid en het bedrijfsleven. Zij constateren dat hun burgerrechten daarbij onvoldoende serieus worden genomen. Bits of Freedom is terug, en zal zich door het voeren van een constructieve lobby en actieve campagnes inzetten voor de verdediging van de digitale grondrechten van de Nederlandse burger.

Update: Buma komt terug op gedane toezeggingen

Uit recente uitlatingen van Buma/Stemra blijkt dat zij voor vrijwel alle gebruik van embedded materiaal toch een vergoeding zal heffen. Een eerder persbericht van Buma wekte de indruk dat zij in ieder geval een stap in de goede richting deed, door de eerder aangekondigde embed-heffing voor "niet-bedrijfsmatig gebruik" niet ten uitvoer te leggen. Nu blijkt echter dat een belangrijk deel van alle blogs en sociale netwerksites volgens Buma als bedrijfsmatig moet worden aangemerkt. De eerdere suggestie dat Buma internetgebruikers tegemoet komt is dus misleidend, en Buma komt terug op eerder gedane toezeggingen.
Lees hier het persbericht van Bits of Freedom van 14 oktober 2009
Lees hier het persbericht van 9 oktober 2009 over de eerder gedane toezeggingen van Buma

Bits of Freedom stelt embedding-heffing aan de kaak

BUMA/Stemra heeft aangekondigd dat zij een vergoeding gaat rekenen voor het embedden van audio- en videomateriaal. Dat is slecht voor het Nederlandse web, slecht voor Nederlandse muzikanten en bovendien juridisch twijfelachtig.

Bits of Freedom heeft daarom een open brief aan BUMA/Stemra aangeboden, waarin ze aandringt op herziening van de regeling. Talloze gepassioneerde internetters hebben daar veel tijd ingestoken. Veel dank voor de onmisbare input! Zonder jullie was de brief er niet gekomen. Klik hier voor een overzicht van iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de brief (PDF-alert).

Website en nieuwsbrief Bits of Freedom

De website van Bits of Freedom zal de komende maand worden vernieuwd. Een archief van de oude website is hier te vinden (dit archief wordt niet meer bijgehouden). Bits of Freedom verstuurt sinds 2 september ook weer haar tweewekelijkse nieuwsbrief per e-mail. Op deze website en via de nieuwsbrief zullen vacatures worden aangekondigd. Klik hier om u te abonneren op de nieuwsbrief.

Bits of Freedom in het nieuws en overige documenten

Bits of Freedom heeft een kamerbriefing geschreven ten behoeve van het kamerdebat over tapstatistieken op 26 november:

Bits of Freedom heeft brieven geschreven om netwerkneutraliteit veilig te stellen bij de onderhandelingen over het telecommunicatiekader:

Bits of Freedom houdt de technische implementatie van de Wet bewaarplicht telecomgegevens scherp in de gaten: Bits of Freedom mengt zich in het filesharing debat: Bits of Freedom heeft aan het Ministerie van Justitie input gegeven in het kader van de evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens: Hieronder is een selectie opgenomen van recente interviews en publicaties waarin aandacht wordt besteed aan Bits of Freedom.

Over Bits of Freedom

De stichting Bits of Freedom verdedigt privacy en communicatievrijheid in de informatiemaatschappij. De organisatie staat onder leiding van Ot van Daalen. Het vernieuwde bestuur van Bits of Freedom bestaat uit Doke Pelleboer (ex-directeur van XS4ALL), Joris van Hoboken (onderzoeker bij het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam) en Karianne Thomas (advocaat bij advocatenkantoor Van Doorne).

Donaties

ABN AMRO bankrekening 55 47 06 512
ten name van Bits of Freedom, Amsterdam.

Contactgegevens

Telefoon: +31(0)654386680
Email: info [at] bof [dot] nl

Stichting Bits of Freedom
Postbus 10746
1001 ES  Amsterdam
KvK nr. 34 12 12 86, Amsterdam